JOANNES PLASSCHAERT (1710-1768)      

zoon van PETRUS PLASSCHAERT en CATHARINA de MEESTER
echtgenoot van JOANNA MARIA van BRUSSEL (1709-1749)
echtgenoot van MARIA LIVINA VERHEIJE (1731-1808)

Vermeldingen

  • is RK gedoopt op 1 mei 1710 te Evergem(Everghem).
  • is overleden op 27 april 1768 te Kaprijke (Caprijcke) Staat van Goed Kaprijke 1768:(Jooris Vernaeve Selzaete;Bernaerd Verheye Eekloo) 1)Van vader of moeder komend: 1/7 hofstede..................................................... 4 gemet Eekloo-Balgerhoeke.................................10 gemet-81 roe Eekloo..................................................100 bunder 2)Tijdens huwelijk gekocht: 1/14 in hofstede met 4 gemet; gelijk part in 10 g,81 roe 1/14 e part in deze goederen 3/14 e part idem 3)bezette rente,catheijlen,bestialen,land en landprijs: Contante penningen 5-14-10 Saldo:....................................................339p-5sch.-7gr-6d.
  • is begraven op 30 april 1768 te Kaprijke (Caprijcke) (versus occidentem officio medio).
   ongedateerd
  • is overleden 7 uur 's avonds.

Bronnen


Copyright © 2011 M.C.I.M. Dierick