Overzichtskaart van 284 afbeeldingen op 114 locaties   (van 170 afbeeldingen is geen locatie bekend)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal afbeeldingen op die locatie.