Overzichtskaart van 285 afbeeldingen op 143 locaties   (van 261 afbeeldingen is geen locatie bekend)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal afbeeldingen van die locatie.