Overzichtskaart van 237 afbeeldingen op 103 locaties
  (van 148 afbeeldingen is geen locatie bekend)


 De grootte van de cirkels is evenredig met het aantal afbeeldingen in die locatie.

Cirkelinstellingen:
Grootte:    Kleur:    Vulling: %     zonder markers