Fotogalerij Bandoeng, Lagere school
(alfabetisch)

Foto.
Lagere school van de Bandoengsche Schoolvereniging (8 okt 1928)
Foto.
Sinterklaas op de Lagere school van de Bandoengsche Schoolvereniging (5 dec 1930)