Oprichting NV Inkol Handelsvereeniging 
Foto.
 

Soort
Datering

scan van document
op 11 jun 1935

Beschrijving :
Directeur F.B. Jantzen

Brontitel
Soort
Plaats

Oprichting van de N.V. Inkol Handelsvereeniging
onbekend
Amsterdam

Tekst :
Titel tijdschrift : De naamlooze vennootschap
Publicatiedatum : 15-07-1935
Signatuur  : Koninklijke Bibliotheek: T 541
Titel  : De naamlooze vennootschap; maandblad voor den ondernemingsvorm en het bedrijfswezen in Nederland en Nederlands-Indië jrg 14, 1935/1936, no 4, 15-07-1935

NIEUW OPGERICHTE N. V.
Onderstaande opgaven zijn opgenomen uit de Nederlandsche Staatscourant. Nummer en datum komen overeen met nummer en datum van dat blad. Het Nr. vóór elke onderneming komt overeen met het Nr. van het bijvoegsel der Ned. Staatscourant.
Daar iedere onderneming wettelijk de lettors N. V. moet voeren bij haar naam, worden in deze lijst, wegens onnoodige herhaling die letters weggelaten, evenals het guldensteeken voor de bedragen van kapitaal of aandeel.
De plaatsnaam, volgende op den naam der onderneming of van den directeur, is de zetel van de Naaml. Vennootschap Het bedrag, daarop volgende, geeft het maatschappelijk kapitaal aan, het tweede is het geplaatste kapitaal. Niet-volstortiug van het kapitaal wordt afzonderlijk vermeld.
Aandeel aan toonder wordt aangeduid met At, aandeel op naam met An. Het woord Inbreng beteekent, dat storting op de aandeelen, behalve in contanten, ook geschiedt door inbreng van b.v. onroerende goederen, handelsmerken, octrooien of andere activa.
De naam van den directeur wordt alleen dan vermeld als hij in de oprichtingsakte staat aangegeven.
Deze verkortingen schaden niet aan de volledigheid der opgaven, doch stellen ons in staat het redactioneele gedeelte uit te breiden.

11 Juni 1935, No. 111.

1309. Potman's Woning Maatschappij, Lisse. Dir.: J. G Snel. 50.000. 28..0O. 100 At. 1311. Maastrichtsche Maatschappij tot Expl. van onroerende goederen. Maastricht. Dir.: L. H. Jaspers & J. H. M. Lonsberg, 15.000. 6300 (geheel inbr.) 100 An. 1324. Inkol Handelsvereeniging, Amsterdam. Dir.: F. B. Jantzen. 10.000. 20O'0. 500 At. 1326. Klank- en Filmstudio „Frank", Amsterdam. Dir.: M. Frank. 10.000. 7000. 500 At. 1353. Carosserie- en Rijtuigenfabriek voorheen G. J. van Weeghel en Zoon, Zwolle. Dir.: G. van Weeghel. 25.000. 16.000 (geheel Inbr.). 250 At.

vermelding beroep

  • op 11 jun 1935 mogelijk haar vader Ferdinand Bernardus Jantzen (directeur NV Inkol Handelsvereeniging) (zie Kwartierstaat nr. 2. )