Ontslag F.B. Jantzen 
Foto.
 

Soort
Datering
Bron

krantenknipsel
op 28 jan 1932
De Indische Courant

Brontitel
Soort
Plaats

Ontslag F.B. Jantzen
familieadvertentie
Bandoeng

Tekst :
Gouvernementsbedrijven
Ontslagen: op verzoek, met ingang van 24 Juli 1932 eervol en met recht op pensioen uit 's lands dienst F.B. Jantzen, referendaris bij bovengenoemd departement.

vermelding

  • op 28 jan 1932 haar vader Ferdinand Bernardus Jantzen (als ontslagene) (zie Kwartierstaat nr. 2. )

vermelding beroep

  • op 1 dec 1920 haar vader Ferdinand Bernardus Jantzen (adjunct-referendaris) (zie Kwartierstaat nr. 2. )