Overlijden Marinus Jan Jantzen 
Foto.
 

Soort
Datering
Bron

krantenknipsel
op 1 mrt 1879
Algemeen Handelsblad

Brontitel
Soort
Plaats

Overlijden Marinus Jan Jantzen
familieadvertentie
Amsterdam

Tekst :
Ten huize zijner eenige Dochter overleed heden in zijn Heer en Heiland, kalm en zacht, in den ouderdom van bijna 90 jaar, onze geachte Vader, Behuwd0 en Grootvader, de heer MARINUS JAN JANTZEN, in leven gepensioneerd Rijkscommies der 1ste klasse. Die hem gekend hebben zullen voor waarheid aannemen, dat wij hem met hoogachtenden eerbied nastaren.
Amsterdam, Wed. O.F. LOUWERENS JANTZEN
1 Maart 1879. L.A. JANTZEN
F.B. JANTZEN
C.M.W. JANTZEN ZAHN

vermelding

  • op 1 mrt 1879 haar overoudtante Octavie Ferdinanda Jantzen (als dochter van overledene)
  • op 1 mrt 1879 haar overgrootvader Ferdinand Bernardus Jantzen (als zoon van overledene) (zie Kwartierstaat nr. 8. )
  • op 1 mrt 1879 haar overgrootmoeder Catharina Margaretha Wilhelmina Zahn (als schoondochter van overledene) (zie Kwartierstaat nr. 9. )
  • op 1 mrt 1879 haar overoudoom Louis Albert Jantzen (als zoon van overledene)
  • op 1 mrt 1879 haar betovergrootvader Marinus Jan Jantzen (als overledene) (zie Kwartierstaat nr. 16. )