Utrecht - Buurkerk 
Foto.
 

Soort
Datering
Locatie
Vervaardiger
Bron

kopergravure
in 1758
Utrecht, Buurkerk
Hendrik Spilman
diverse bronnnen op Internet

Beschrijving :
De Buurkerk te Utrecht. Kopergravure van Hendrik Spilman naar Jan de Beijer. Amsterdam, Isaak Tirion, 1758. Handgekleurd. Ca 15 x 20 cm. Acherzijde Zadelstraat, nu Museum van Speeldoos tot Pierement.


Plaats
Kerk/kapel


Utrecht
Buurkerk ( herbouw na brand in 1279 )


Beschrijving :
Waarschijnlijk is de Buurkerk in de tiende eeuw ontstaan in de handelswijk Stathe tussen de Oudegracht en Zadelstraat. Deze wijk bleef eeuwenlang het sociale en economische middelpunt van de stad, en de Buurkerk bekleedde een voorname rol in het stadsleven. Vele gilden hadden hier hun altaar, en de stadsraad had een eigen kapel. Naast de gewijde kerkklokken hingen in de Buurkerktoren twee ongewijde stadsklokken: de banklok, die geluid werd bij allerlei openbare aangelegenheden, zoals afkondigingen van raadsbesluiten en het bekendmaken van vonnissen, en de waakklok, die aangaf wanneer de stadspoorten moesten worden geopend en gesloten.

doop

  • op 22 mei 1653 haar oudbetovergrootmoeder Cornelia (Cunera) Post (zie Kwartierstaat nr. 271. )
  • op 28 apr 1717 haar oudgrootmoeder Anna Cornelia Das (zie Kwartierstaat nr. 67. )
  • op 27 jun 1751 haar oudmoeder Anna Hendrica La Feber (zie Kwartierstaat nr. 33. )

Trefwoorden

  • Kerk
  • Utrecht